ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις»
ΘΕΜΑ: Εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια αρχαιολογικών χώρωνΑ. Αιτιολογική έκθεσηΗ ελλιπής στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ιδίως των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων που παρουσιάζουν σταθερά επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σαφώς δε αυξημένη κατά την τουριστική περίοδο, επιφέρει πλήγμα στην ανάδειξη των μνημείων της χώρας, την οικονομική αξιοποίηση τους για την αύξηση των …

Πηγή: <a href="Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια αρχαιολογικών χώρων” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ