Στο σ/ν του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα»
Θέμα: «Παράταση προθεσμίας διατάξεων του Ν.4321/2015»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Δεδομένης της ανάγκης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης πλην ΝΑΤ, τόσο για την αύξηση των εσόδων των φκα όσο και για την διατήρηση στην ενεργό οικονομία επιχειρήσεων και επαγγελματιών, παρατείνεται έως 31.7.2015 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στις διατάξεις του αρθ. 28 του Ν.4321/2015, όπως ισχύει.
Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην ομαλή διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των οφειλετών που …

Πηγή: <a href="Τροπολογία Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Παράταση προθεσμίας διατάξεων του Ν.4321/2015” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ