Επισυνάπτεται τροπολογία των Βουλευτών Νικόλαου Συρμαλένιου και Νεκτάριου Σαντορινιού με θέμα <<Επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος των χορτολιβαδικών εκτάσεων στις περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου>> στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Με τίτλο : «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον », που εισάγεται αύριο στην Ολομέλεια.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 
Με τίτλο :
 
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον».
Θέμα: Επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος των χορτολιβαδικών εκτάσεων στις περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας …

Πηγή: <a href="Τροπολογία Συρμαλένιου-Σαντορινιού: Επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος των χορτολιβαδικών εκτάσεων στις περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ