Η Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα είναι αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές κοινωνικών συσχετισμών και πολιτικών κατευθύνσεων που βγαίνουν από αυτούς τους κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς. Αυτό σημαίνει ότι ένα Σύνταγμα, όπως είπε και ο Νίκος Φίλης πριν, δεν είναι ουδέτερο, όπως θέλει να το εμφανίσει η Νέα Δημοκρατία. Το Σύνταγμα δεν είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να ζήσει η ελληνική πολιτεία. Το Σύνταγμα έχει και αποχρώσεις και προφανώς έχει και ιδεολογικές αποτιμήσεις.Η Συνταγματική Αναθεώρηση που επιχειρούμε αυτή την φορά αποτυπώνει αιτήματα και πολιτικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να συζητηθούν και, εφόσον κριθούν πλειοψηφικά, να …

Πηγή: <a href="Χρ. Καραγιαννίδης: Η δική μας κοινωνική υποκειμενικότητα είναι υπέρ των πολλών και όχι των λίγων” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ