Άρθρο του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ν. Ηρακλείου 
Η μετακίνηση πληθυσμών συνιστά αναμφίβολα ένα σύνθετο φαινόμενο σε πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό επίπεδο. Τα αίτια που μπορεί να αναγκάζουν μία πληθυσμιακή ομάδα να εγκαταλείψει τα εδάφη στα οποία ζει εξαρτώνται από την ιδιαίτερη συνθήκη την οποία βιώνει όπως η φτώχεια, φυσικές καταστροφές, κοινωνικές αναταραχές, απολυταρχικά καθεστώτα, πόλεμοι κ.α.
Η μετανάστευση αποτελεί ένα πανάρχαιο φαινόμενο, συνδεδεμένο με την μακρόχρονη πορεία της ανθρωπότητας. Δεν προέκυψε το 2015 με τις προσφυγικές ροές προς την χώρα μας και δεν θα εξαλειφθεί αύριο. Ήδη από τα προϊστορικά χρόνια υπήρξαν φυλές που περιφέρονταν προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Στο σύγχρονο …

Πηγή: <a href="Χ. Μαμουλάκης: Φιλοξενία ή ξενοφοβία; Ο κρητικός λαός ξέρει την απάντηση” target=”_blank”> ΣΥΡΙΖΑ