Επίκαιρη Ερώτηση Παναγιώτας Δριτσέλη προς τον Υπουργό Παιδείας για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

Θέμα : «Απαράδεχτο και υποκριτικό το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών»

 

Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με θέμα: «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» από το ΥΠΑΙΘΠΑ. Τα προβληματικά σημεία είναι πολλά. Χαρακτηριστικό είναι πως στα κριτήρια αξιολόγησης δεν υπάρχουν αντικειμενικά και μετρήσιμα στοιχεία, τόσο διοικητικά, όσο και εκπαιδευτικά. Άλλωστε δεν μπορούν να υπάρξουν, διότι η επιστημονική συγκρότηση, η παιδαγωγική κατάρτιση, η διδακτική ικανότητα δεν είναι μετρήσιμα μεγέθη και επομένως εμπεριέχουν το υποκειμενικό στοιχείο. Τα μετρήσιμα κριτήρια δε, είναι απρόσιτα. Επιπροσθέτως είναι απαράδεκτη η τακτική της αξιολόγησης σε τομείς που δεν έχει υπάρξει προηγουμένως ουσιαστική, περιοδική, καθολική επιμόρφωση.

Το συγκεκριμένο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος δε λαμβάνει υπόψη τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες των μαθητών που επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει κάθε σχολείο, την ποιότητα των Προγραμμάτων Σπουδών και των βιβλίων, ούτε αξιολογεί αυτά.

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, σε συνδυασμό με το Ν. 4024/2011, συνδέει το βαθμό με το μισθό. Έτσι η «αξιολόγησή» έχει καθαρά τιμωρητικό χαρακτήρα, καθώς συνδέει την τυχόν αρνητική αξιολόγηση, με καθήλωση των αποδοχών και στασιμότητα στην εξέλιξη. Ανοίγει ο δρόμος ακόμα και για απολύσεις εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το Ν.3528/2007.

Πρόκειται για ένα νόμο, που έχει ως σκοπό να δημιουργήσει πειθήνιους – φοβισμένους (με πενιχρά εισοδήματα) υπαλλήλους, να εμποδίσει το συνδικαλισμό και κάθε δικαίωμα αντίδρασης, να φορτώσει τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος στις πλάτες των εκπαιδευτικών. Η υλοποίησή του θα έχει ως αποτέλεσμα να μετατραπούν οι συναδελφικές σχέσεις, σε ανταγωνιστικές και οι σχέσεις μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων, σε πελατειακές.

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

  1. Προτίθεται, έστω και τώρα, να ανακαλέσει το ΠΔ αξιολόγησης, που στόχο έχει την υποβάθμιση του εκπαιδευτικού κι όχι την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, που θα προϋπόθετε μεταξύ άλλων κρίσιμων παρεμβάσεων: προσλήψεις για να καλυφθούν τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών, υποστήριξη της επιμόρφωσης τους, γενναία υλικοτεχνική υποστήριξη των σχολικών υποδομών;
  2. Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους θα αναβαθμίσει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, όταν ο δεδηλωμένος στον προϋπολογισμό στόχος της κυβέρνησης είναι η δραστική περικοπή της δημόσιας χρηματοδότησης, το κλείσιμο σχολείων και η καταρράκωση των εκπαιδευτικών και του έργου τους;

Η ερωτώσα βουλευτής

Παναγιώτα Δριτσέλη