ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Αυστηροποίηση των κριτηρίων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας μονάδων βιοαερίου ή βιομάζας.”

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανακύκλωση, η ψήφιση του οποίου ολοκληρώθηκε σήμερα στη Βουλή, εισήχθη μία σημαντική υπουργική τροπολογία, με την οποία αυστηροποιούνται οι όροι αδειοδότησης των μονάδων παραγωγής βιοαερίου ή βιομάζας σε αγροτικές περιοχές υψηλής παραγωγικότητας. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στην τροπολογία 1321/156 της 31/10/2017, οι μονάδες βιοαερίου οι οποίες θα αιτούνται αδειοδότησης σε περιοχές υψηλής αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας, θα πρέπει να εντάσσονται σε μία λογική συμπληρωματικής λειτουργίας, στη βάση του σεβασμού των αρχών της περιβαλλοντικής αειφορίας. Καμία τέτοιου είδους επένδυση δεν θα μπορεί, με βάση το νέο πλαίσιο, να υποβαθμίζει το αγροτικό περιβάλλον και καμία αντίστοιχη επένδυση δεν θα μπορεί να εισάγει πρώτες ύλες από άλλες περιοχές, σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 χλμ από την έδρα του εργοστασίου. Σε αυτή την κατεύθυνση, καμία επένδυση βιοαερίου ή βιομάζας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας δεν θα μπορεί να υπερβαίνει την ισχύ των 0,5MW, ενώ απαγορεύεται πλέον ρητά να χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες, οι οποίες δεν προέρχονται από την αγροτική δραστηριότητας της συγκεκριμένης περιοχής.