ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 Θέμα : Ανάγκη άμεσου διορισμού των 30μηνιτών μουσικών του κλάδου ΤΕ 16.00 του Ν. 3687/2008 και του Ν. 3848/2010 και την εκ τούτου πλήρη και ομαλή λειτουργία των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων 

Η άρνηση της εφαρμογής νόμου 3687/2008-Ν.3848/2010 από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων και την παρούσα έχει οδηγήσει σε απελπιστική κατάσταση τα Μουσικά Σχολεία, που πλέον αδυνατούν να προσφέρουν στους μαθητές τους επαρκώς τα μορφωτικά αγαθά για τα οποία δημιουργήθηκαν.

Συγκεκριμένα, με την παρ. 1 του άρθρου 5 του νόμου 3687 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2008 ορίζεται πως οι εκπαιδευτικοί που είχαν συμπληρώσει 30 μήνες πραγματικής υπηρεσίας ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι μέχρι τις 30-06-2008 σε δημόσια σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εξασφάλιζαν το μόνιμο διορισμό τους το αργότερο μέχρι το σχολικό έτος 2012-2013 «σε αναλογία που ορίζεται κατ’ έτος στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των ως άνω εκπαιδευτικών». Η τελική χρονολογία διορισμού παρατάθηκε ως το σχολικό έτος 2014-2015 με νέο νόμο, τον 3848 του 2010. Στο νόμο αυτό προστέθηκε μάλιστα διάταξη που ορίζει πως οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται επιπλέον των υπολοίπων διοριζομένων εκπαιδευτικών υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Με τον πρώτο από τους προαναφερθέντες νόμους συστηνόταν ο κλάδος ΤΕ16 των μουσικών και ορίζονταν τα απαραίτητα προσόντα για τον διορισμό τους. Οι καθηγητές μουσικής είναι απόφοιτοι Ωδείων με Διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος καθώς και με Παιδαγωγική Επάρκεια από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), όπως απαιτεί ο νόμος.

Παρά τα προαναφερθέντα δεν έχει γίνει διορισμός μουσικών ΤΕ16 από το 2010, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται επαρκώς οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Μουσικών αλλά και των Γενικών σχολείων της χώρας. Η κατάσταση αυτή έγινε ακόμα πιο έντονη το σχολικό έτος 2012-2013, όταν, παράλληλα με το θέμα των μετακινήσεων των μαθητών, τα Μουσικά σχολεία βρέθηκαν σε δυσχερή θέση, ενώ προβλήματα αντιμετώπισαν και τα Γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τονίζεται ωστόσο ότι οι διοριστέοι της κατηγορίας του 30μηνου υπηρέτησαν την δημόσια εκπαίδευση σε όλη την επικράτεια ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι επί 15 και πλέον έτη.

 

Επειδή:

Η πολιτεία υποχρεούται να τηρεί τις δεσμεύσεις της

Οι σχετικοί με τους 30μηνιτες ΤΕ16 νόμοι δεν έχουν πάψει να ισχύουν και η πολιτεία δεν έχει δικαίωμα να παραβαίνει νόμους που η ίδια έχει θεσπίσει δίνοντας παράδειγμα ανομίας στους πολίτες

Παρά τις μνημονιακές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, τα σχολεία μας πρέπει να λειτουργήσουν με επάρκεια

Τα Μουσικά Σχολεία είναι κοσμήματα καλλιτεχνικής παιδείας, φυτώρια σπουδαίων καλλιτεχνών

Η μουσική παιδεία είναι απαραίτητο στοιχείο για μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και, άρα, η μουσική πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

  1. Ποια άμεσα μέτρα θα λάβει ώστε τα Μουσικά σχολεία αλλά και γενικά τα Σχολεία της χώρας να στελεχωθούν με ικανό αριθμό μουσικών δασκάλων για να ικανοποιείται η συνταγματική επιταγή της ίσης πρόσβασης στη γνώση όλων των παιδιών;
  2. Προτίθεται να διορίσει άμεσα τους καθηγητές μουσικής του κλάδου ΤΕ16 που ανήκουν στον πίνακα του 30μήνου ώστε να αρθεί μια κατάφωρη αδικία, μια εκ μέρους της πολιτείας απαράδεκτη άρνηση εφαρμογής νόμου, εναντίον ενός κλάδου εκπαιδευτικών που αποδεδειγμένα έχει προσφέρει υψηλού επιπέδου έργο στην εκπαίδευση;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θεανώ Φωτίου

Τάσος Κουράκης

Παναγιώτα Δριτσέλη

Έφη Γεωργοπούλου

Τζένη Βαμβακά

online παρακολούθηση απάντησης του αρμοδίου Υπουργείου