ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

“Ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών πληρωμής του προγράμματος δάσωσης γεωργικών γαιών.”

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Δριτσέλη και Σταυρός Αραχωβίτης, σε σχέση με τη διαδικασία εξόφλησης των αγροτών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα “δάσωσης αγροτικών γαιών”. Το πρόγραμμα αυτό παρείχε κίνητρα για την ενίσχυση των δασικών πόρων και του οικολογικού αποθέματος, σε συνδυασμό με την διεύρυνση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της εκτατικής γεωργίας και της δασοπονίας. Εντούτοις, η εκταμίευση των ποσών που προβλέπονταν από το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί και στο πλαίσιο αυτό οι βουλευτές ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό ως προς το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των δικαιούχων.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα : Ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών πληρωμής του προγράμματος δάσωσης γεωργικών γαιών.

 

Το πρόγραμμα δάσωσης γεωργικών γαιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 έχει ως στόχο τη δημιουργία γεωργοδασοκομικών συστημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των δασικών πόρων και του οικολογικού αποθέματος, σε συνδυασμό με την διεύρυνση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της εκτατικής γεωργίας και δασοπονίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δίδεται οι δυνατότητα σε κατόχους γεωργικής γης να συμβάλλουν στην αύξηση του δασικού αποθέματος και στην ανανέωση δενδρωδών καλλιεργειών, με παράλληλη οικονομική στήριξή τους από την ενδεχόμενη απώλεια γεωργικού εισοδήματος. Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (υπ. αριθμ. 1019/29.11.2016) σε ερώτηση για το ίδιο ζήτημα, προκύπτει ότι για τους δικαιούχους που εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο μέτρο το 2015, η διαδικασία των πληρωμών θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016. Εντούτοις, σε κάποιες περιοχές συνεχίζουν να παρατηρούνται καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις του προγράμματος.

Επειδή η προώθηση προγραμμάτων επέκτασης της οικολογικής γεωργίας και δασοπονίας μπορεί να συμβάλλει στην προστασία των φυσικών πόρων και στη δίκαιη ανάπτυξη.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός :

Πως εξελίσσεται η διαδικασία πληρωμών των δικαιούχων του προγράμματος δάσωσης γεωργικών γαιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020;

Οι ερώτωντες βουλευτές
Δριτσέλη Παναγιώτα
Αραχωβίτης Σταύρος