ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Θέμα : Ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας των Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας.

 

Τρίκαλα 17/9/2015

 Κύριε Περιφερειάρχη,

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας την ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας των Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω κέντρα προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε γυναίκες θύματα βίας. Οι υπηρεσίες τους καθίστανται ακόμα πολυτιμότερες σήμερα, όπου το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας παρουσιάζει ιδιαίτερη έξαρση.

Μέχρι σήμερα τα εν λόγω κέντρα λειτουργούν σε επίπεδο δήμου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Στο νέο ΕΣΠΑ, η λειτουργία και η χρηματοδότηση των κέντρων εντάσσεται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Είναι λοιπόν απαραίτητο, σε αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας να δρομολογήσει έγκαιρα την ένταξή τους στην νέα χρηματοδοτική φάση, ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο των παραπάνω σας προσκαλούμε να ενεργήσετε στην κατεύθυνση της έγκαιρης ρύθμισης όλων των γραφειοκρατικών παραμέτρων ώστε τα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας της περιοχής μας να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους.

Με εκτίμηση.

Οι υποψήφιοι βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Δριτσέλη Παναγιώτα

Σιμορέλης Χρήστος

Παπασίμος Γεώργιος

Ευαγγελόπουλος Αθανάσιος

Πρινάρη Βασιλική