ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τον ΟΑΕΔ και το Ειδικό Σχολείο ξεκινούν το κυβερνητικό τους έργο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων.

 

Από τον ΟΑΕΔ και το Ειδικό Δημοτικό σχολείο των Τρικάλων επέλεξαν να ξεκινήσουν το κυβερνητικό τους έργο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Δριτσέλη, Σάκης Παπαδόπουλος και Χρήστος Σιμορέλης. Οι βουλευτές επισκέφτηκαν τις δομές, συνομίλησαν με τους λειτουργούς τους και κατέγραψαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η καταπολέμηση της ανεργίας και η ενίσχυση της ειδικής εκπαίδευσης αποτελούν πρώτες προτεραιότητες για την Κυβέρνηση της Αριστεράς. Στο πλαίσιο αυτό και πέρα από τις σχεδιαζόμενες κεντρικές παρεμβάσεις, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέγραψαν τα προβλήματα και τις ελλείψεις που παρουσιάζονται και στο Νομό Τρικάλων, ώστε να συμβάλλουν στην καλύτερη διάχυση του κυβερνητικού έργου και σε τοπικό επίπεδο.

Σε ότι αφορά τις πολιτικές για την καταπολέμηση της ανεργίας, ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει επιθετικές παρεμβάσεις με στόχο την άμεση δημιουργία 300.000 νέων θέσεων εργασίας πανελλαδικά. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε τοπικής οικονομίας και τις ανάγκες της, οι θέσεις αυτές θα αφορούν συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς και θα ενισχύουν τα παραγωγικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου. Σε σχέση με την ειδική εκπαίδευση, ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει την στήριξη του εκπαιδευτικού έργου σε πολλαπλά επίπεδα, από τα εργασιακά των εκπαιδευτικών μέχρι την ενίσχυση των δαπανών για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων κατέγραψαν με προσοχή τις ανάγκες των δομών που επισκέφτηκαν και δεσμεύτηκαν ότι θα βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους φορείς που προσφέρουν κοινωνικό έργο στους πολίτες. Στόχος είναι να συμβάλλουν με την κοινοβουλευτική τους δράση στην επίλυση των χρονίων προβλημάτων που μαστίζουν την τρικαλινή κοινωνία και να ανακουφίσουν άμεσα τα σοβαρά προβλήματα που έχει δημιουργήσει στην οικονομία του Νομού η λιτότητα.