Δήλωση Παναγιώτας Δριτσέλη

“Δημιουργία και δεύτερου Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Ινστιτούτου στα Τρίκαλα”. 

Στην εν εξελίξει συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, στο νομοσχέδιο για τις συνέργειες ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Θεσσαλίας, με το οποίο δημιουργούνται 2 νέα Τμήματα (ένα ελληνόγλωσσο και ένα αγγλόφωνο) στα Τρίκαλα και αναβαθμίζεται η Σχολή Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έκανε δεκτή μία σημαντική τροπολογία της Παναγιώτας Δριτσέλη, την οποία συνυπογράφουν και οι άλλοι δύο βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Παιδείας έκανε δεκτή τη βουλευτική τροπολογία υπ. αριθμ. 1911/208, με την οποία δημιουργείται στα Τρίκαλα Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών, με αντικείμενο την έρευνα αιχμής στο πολύ δυναμικό πεδίο πεδίο της φαρμακευτικής βοτανικής. 

Έτσι στα Τρίκαλα, εκτός από τη νέα Σχολή με τα τρία συνολικά πανεπιστημιακά Τμήματα, θα λειτουργήσουν και δύο πανεπιστημιακά ερευνητικά Ινστιτούτα, ένα με θέμα την κινησιολογία και ένα με θέμα την φαρμακευτική βοτανική. Ο νέος ακαδημαϊκός πόλος ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας που δημιουργείται στα Τρίκαλα είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους εκείνους που μηδένιζαν τις προσπάθειες της κυβέρνησης, σε σχέση με την νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας που έγινε δεκτή :

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου “Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις”

Θέμα “Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου “ΙΑΣΩΝ” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας”

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη ιδρύεται «Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών» στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο “ΙΑΣΩΝ” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με έδρα τα Τρίκαλα. Η δημιουργία του Ινστιτούτου αναμένεται να προσδώσει σημαντική ακαδημαϊκή και ερευνητική υπεραξία στο νέο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο, συνδέοντας τα πλεονεκτήματα της τοπικής ανάπτυξης και παραγωγής, με την έρευνα αιχμής σε ένα πολύ δυναμικό κλάδο, αυτόν της φαρμακευτικής βοτανικής.   

Β. Τροπολογία

Άρθρο…

Στην παρ. 4 του άρθρου 23 του σχεδίου νόμου πριν από την περίπτ. ια΄ προστίθεται περίπτωση που έχει ως εξής: «φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, με έδρα τα Τρίκαλα».

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2019

Οι προτείνοντες βουλευτές

Δριτσέλη Παναγιώτα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Σιμορέλης Χρήστος