Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή επιχειρείται η -επί της ουσίας-, ενίσχυση της ισότητας των φύλων και στην πολιτική και στην αυτοδιοίκηση και στην δημόσια διοίκηση, αλλά και στην κοινωνική ζωή γενικότερα. Η προώθηση της πραγματικής ισότητας στο σύνολο του δημόσιου βίου αποτελεί ένα πεδίο διαρκούς προσπάθειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι παρεμβάσεις του παρόντος νομοσχεδίου και σε θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο ενθάρρυνσης της ορθής διοικητικής πρακτικής και σε επίπεδο ενίσχυσης των δομών που εργάζονται στο κοινωνικό πεδίο για την προώθηση της έμφυλης διάστασης της ισότητας, κινούνται σε θετική και χρήσιμη κατεύθυνση. 

Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται μία οριζόντια ανασυγκρότηση των θεσμικών παρεμβάσεων στα θέματα της ισότητας των φύλων. Σε ότι αφορά τη δημόσια διοίκηση, εκτός από την ενθάρρυνση της οριοθέτησης στόχων και καλών πρακτικών, εισάγονται και μια σειρά από μέτρα τα οποία ενισχύουν συνολικά τη διάσταση της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές. Τέτοια μέτρα είναι εκείνα που αφορούν για παράδειγμα στην οριζόντια εφαρμογή, σε όλη τη δημόσια διοίκηση, των κατευθύνσεων και του πλαισίου που σχετίζονται με την ορθή σύνταξη των διοικητικών εγγράφων. Στόχος είναι να σπάσει η αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων στα έγγραφα της δημόσιας διοίκησης. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η νομοθέτηση της ίσης εκπροσώπησης των δύο φύλων σε όλα τα συλλογικά όργανα της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν νοείται διοίκηση δημοσίου οργανισμού, νομικού προσώπου ή ακόμα και αυτοδιοικητικής δομής χωρίς ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων. 

Πολύ σημαντικό ζήτημα, επίσης, η ισχυροποίηση των δομών που εργάζονται στο πεδίο της καθημερινότητας και οι οποίες παλεύουν και για την έμφυλη ισότητα, αλλά και για την υποστήριξη και προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας. Με το παρόν νομοσχέδιο ισχυροποιούνται τα κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης των δήμων, οι ξενώνες κακοποιημένων γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και και η γραμμή υποστήριξης των θυμάτων, διασφαλίζοντας πόρους για τη λειτουργία τους και για τα επόμενα χρόνια. 

Και στο επίπεδο των αρχών της καλής νομοθέτησης, η υποχρεωτική συμπερίληψη στην έκθεση των συνεπειών της ρύθμισης των νομοσχεδίων της διάστασης του φύλου, αποτελεί στοιχείο βελτίωσης και της λειτουργίας της κυβέρνησης, αλλά και της λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού συνολικότερα. Μία τέτοια πρόβλεψη σημαίνει ότι ο νομοθέτης υποχρεούται να διερευνήσει εάν η ρύθμισή του θα επιδράσει θετικά ή αρνητικά στο στόχο της ισότητας των φύλων. Εάν ο νομοθέτης είχε αυτή την υποχρέωση και παλαιότερα, θα είχε διαπιστώσει για παράδειγμα ότι η απόλυση εκπαιδευτικών δημοφιλών ειδικοτήτων της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης διευρύνει το χάσμα σε σχέση με την ισότητα πρόσβασης στην εργασία και στις αμοιβές ανάμεσα στα δύο φύλα.  

Αντίστοιχα σημαντική και η διάταξη που σχετίζεται με τις υποχρεώσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης να διασφαλίζει την ισότιμη προβολή των δύο φύλων και την μετάδοση θετικών αναπαραστάσεων σε σχέση με την ισότητα των φύλων σε όλα τα προγράμματα της ιδιωτικής και δημόσιας τηλεόρασης, με συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων για τα ΜΜΕ που δεν εφαρμόζουν τις σχετικές οδηγίες και δεν σέβονται τους κανόνες δεοντολογίας στο συγκεκριμένο θέμα. 

Κι επειδή η κατάκτηση της ισότητας πρέπει να βασίζεται στην ενίσχυση και την προώθηση θετικών κοινωνικών στάσεων είναι σημαντικό ότι το νομοσχέδιο εισάγει μια καλή ιδέα, εκείνη της απόδοσης του “σήματος ισότητας” στις επιχειρήσεις που σέβονται στην πράξη, μέσω του τρόπου αντιμετώπισης των εργαζομένων τους, την ισότητα στην πρόσβαση στη δουλειά, την ισότητα στις αμοιβές και τον σεβασμό στη μητρότητα. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στο θέμα αυτό πλέον θα πιστοποιείται και οι επιχειρήσεις αυτές θα ανταμείβονται, από την πλευρά τους, μέσω της κοινωνικής αναγνώρισης που θα λαμβάνει η δουλειά τους. 

Τέλος, αξίζουν αναφοράς δύο ακόμα διατάξεις της συγκεκριμένης θεματικής του νομοσχεδίου. Η πρώτη αφορά στην πολύ θετική πρόνοια για άδεια με αποδοχές για τις υπαλλήλους στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Θέλουμε η διάταξη αυτή να ισχύσει για το σύνολο των εργαζομένων γυναικών και του ιδιωτικού τομέα. Το δεύτερο ζήτημα, με το οποίο θα ήθελα και να κλείσω, είναι το θέμα της αύξησης της ποσόστωσης φύλου σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας για τις εθνικές εκλογές στο 40%. Θα πρέπει το σύνολο του πολιτικού συστήματος να χαιρετίσει αυτό το μέτρο και όλοι μας συνολικά να δηλώσουμε έτοιμοι να κατακτήσουμε άμεσα και την απόλυτη ισότητα στο θέμα αυτό. Η πολιτική συμμετοχή των γυναικών κατακτήθηκε με πολύ μεγάλους αγώνες, με πολύ αργούς ρυθμούς και μέχρι σήμερα ακόμα, κάθε νέο βήμα, κάθε νέα κατάκτηση βρίσκει απέναντί της δυνάμεις της συντήρησης. Η συμμετοχή, λοιπόν, των γυναικών στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να ενισχύεται. 

Επίσης, αξίζουν αναφοράς δύο ακόμα θεματικές του νομοσχεδίου. Πρώτη, εκείνη που εξορθολογίζει τις διαδικασίες πολιτογράφησης και ενισχύει το πλαίσιο αντικειμενικότητας του συγκεκριμένου πλαισίου. Επειδή, η διαδικασία απόδοσης της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη σε ανθρώπους που ζουν χρόνια στη χώρα απασχολεί πάρα πολλούς συμπολίτες μας, η θωράκιση των σχετικών διαδικασιών από κωλυσιεργίες και παθογένειες είναι εξαιρετικά σημαντική. Η βασική τομή σε αυτή την κατεύθυνση δεν είναι άλλη από την αντικατάσταση της συνέντευξης από τεστ γνώσεων γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού. 

Τέλος, δεν θα μπορούσε να μην γίνει και μία αναφορά στην οριστική επίλυση της αδικίας που υπέστησαν οι σχολικοί φύλακες και οι δημοτικοί αστυνομικοί που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά το 2014 σε άλλες υπηρεσίες. Με τα σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου αποκαθίστανται τα εργασιακά τους δικαιώματα και κλείνει έτσι ένα μακρύ κεφάλαιο διοικητικής αδικίες που ταλαιπώρησε την τοπική αυτοδιοίκηση τόσα χρόνια. 

 

Παναγιώτα Δριτσέλη

Βουλευτής Τρικάλων ΣΥΡΙΖΑ