ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

“Η Ελλάδα αποκτά ένα από τα πιο ισχυρά πλαίσια προστασίας της πρώτης κατοικίας στην Ευρώπη”.

Η κατάθεση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την κοινωνία, με το οποίο εδραιώνεται το δικαίωμα στη στέγη και εμβαθύνει η κοινωνική προστασία για όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Το νέο πλαίσιο είναι ένα από τα πιο προωθημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εισάγει δύο βασικές τομές, οι οποίες αποτελούν τους πιο στέρεους πυλώνες για την προστασία της κατοικίας όσων βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής. Συγκεκριμένα, εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας, για πρώτη φορά και οι υποθήκες πρώτης κατοικίας για επιχειρηματικά δάνεια. Αυτό σημαίνει ότι όποιος μικροεπαγγελματίας ή αγρότης αναγκάστηκε να βάλει υποθήκη το σπίτι του για να φτιάξει το μαγαζί του ή για να αναπτύξει το χωράφι του πλέον δεν κινδυνεύει. Το δεύτερο σημείο κλειδί είναι ότι όποιος μπει στη ρύθμιση, θα λαμβάνει ανάλογα με τα εισοδηματικά του δεδομένα, επίδομα δόσης δανείου για το σύνολο των ρυθμιζόμενων ετών του δανείου.  

Με αυτές τις ρυθμίσεις προστατεύεται, μόνιμα πλέον, η πρώτη κατοικία όλων των πολιτών που πραγματικά δεν έχουν χρήματα να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Την ίδια στιγμή, όμως, το νέο πλαίσιο θέτει αυστηρούς όρους για εκείνους που ενώ είχαν καταθέσεις ή ακριβά περιουσιακά στοιχεία δεν πλήρωναν τα δάνειά τους από επιλογή. Η νέα ρύθμιση στηρίζεται στην διαφάνεια, θα λειτουργεί με απόλυτη αντικειμενικότητα και δεν θα επιφέρει κανένα πρόσθετο γραφειοκρατικό φόρτο στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.