ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

“Μείωση θητείας ειδικών κατηγοριών οπλιτών και τακτοποίηση εκκρεμοτήτων ανυπότακτων”.

 

Με το νομοσχέδιο αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, εισάγονται μια σειρά από ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους οπλίτες και τους πολίτες, οι οποίοι έχουν στρατολογικές εκκρεμότητες. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου του σχεδίου νόμου “Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις”, προβλέπονται μεταξύ άλλων η μείωση θητείας στους 6 μήνες σε όλα τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών και στους 8 μήνες για όλα τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών. 

Επίσης, θεσπίζεται το δικαίωμα μειωμένης θητείας για όλα τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και η τρίμηνη θητεία για τους οπλίτες με αδελφούς με βαριές αναπηρίες. Επίσης, στο ίδιο άρθρο μειώνεται η γραφειοκρατία για τους ιατρούς, οι οποίοι αιτούνται αναβολής για την ολοκλήρωση της ειδικότητάς τους, καθώς και για τους πολίτες με υπηρετούντα αδέρφια. Ακόμη, με το άρθρο 19 του νομοσχεδίου ρυθμίζονται ευνοϊκά οι εκκρεμότητες όσων ανυπότακτων τακτοποιήσουν τις στρατολογικές τους υποθέσεις μέχρι το τέλος του 2020, με διαγραφή όλων των διοικητικών προστίμων και των σχετικών ποινών. 

Και οι διατάξεις αυτές, όπως και συνολικά η πολιτική της κυβέρνησης για τις ένοπλες δυνάμεις συμβάλλουν στην προοδευτική στήριξη του έργου τους, με κοινωνικό πρόσημο και με στόχευση στην ανακούφιση των πολιτών που υπηρετούν την θητεία τους ή που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.