ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Όχι στην συρρίκνωση του δημοσίου χαρακτήρα του αθλητισμού…

 

Ανοιχτή διαβούλευση με τους εργαζόμενους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, αποτελούμενο από τους Βουλευτές Πάντζα Γιώργο, Μητρόπουλο Αλέξη, Παναγιώτα Δριτσέλη, καθώς και εκπροσώπους από τα τμήματα Αθλητισμού και Δημόσιας Διοίκησης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και χαρακτηρίστηκε από σημαντική συμμετοχή και εποικοδομητικό διάλογο.

Τα βασικά σημεία της διαβούλευσης αφορούσαν στα σχέδια της συγκυβέρνησης σχετικά με τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων. Συγκεκριμένα, για την επιχειρούμενη, από την μνημονιακή συγκυβέρνηση, ολοκλήρωση της κατεδάφισης του δημοσίου τομέα, μέσω της βίαιης συρρίκνωσης των υπηρεσιακών του δομών. Από την ισοπεδωτική αυτή απαξίωση των διοικητικών δομών του δημοσίου, δεν θα μπορούσε να λείπει και η ΓΓΑ, για την οποία προωθείται ένα οργανόγραμμα που θα επιφέρει αφενός την υποβάθμισή της και αφετέρου την ραγδαία συρρίκνωση του δημόσιου χαρακτήρα του Αθλητισμού.

Κατά τις τοποθετήσεις τους οι βουλευτές ανέδειξαν τις κρυφές κυβερνητικές στοχεύσεις σε σχέση με τις απολύσεις μέσω της κατάργησης υπηρεσιών και δομών της κεντρικής διοίκησης και ανέλυσαν τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τον ρόλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και για τον αθλητισμό γενικότερα. Συγκεκριμένα τόνισαν, ότι ο κύριος και τελικός παρανομαστής των πολιτικών αυτών, είναι η εμπορευματοποίηση όλων των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι η ενδεχόμενη κατάργηση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της ΓΓΑ, θα έχει ως στόχο να παύση η ίδια να ασκεί έλεγχο στην διαχείριση και στην υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού με απώτερο σκοπό να εκποιηθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και οι τελευταίοι πόροι του αθλητισμού, στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.

Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους διατύπωσαν τους προβληματισμούς τους σε σχέση με το μέλλον της ΓΓΑ και υπογράμμισαν τις συνέπειες που θα επιφέρει μια ενδεχόμενη υποβάθμιση της στον δημόσιο χαρακτήρα του αθλητισμού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ στέκεται απέναντι στα μνημονιακά σχέδια απολύσεων και θεωρεί τον αθλητισμό ως αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό. Στο πλαίσιο αυτό άμεση προτεραιότητα της αριστερής διακυβέρνησης είναι η αναβάθμιση του ρόλου της ΓΓΑ στον εθνικό αθλητικό σχεδιασμό με σύγχρονο και επιτελικό ρόλο, η προστασία και η αξιοποίηση της εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει και η διασφάλιση της οργανωτικής, οικονομικής και διοικητικής της αυτοτέλειας.