Με την εναρκτήρια ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και τις δύο παράλληλες συνεδρίες για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τις αναπτυξιακές πολιτικές ξεκίνησαν οι εργασίες του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Θεσσαλίας. Στις τοποθετήσεις τους οι υπουργοί, οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης, οι παραγωγικοί φορείς και η κοινωνία των πολιτών ανέδειξαν θέματα, αναφέρθηκαν σε σχεδιασμούς και προβλήματα και κατέθεσαν προτάσεις.