530467 197620910375047 798447988 n

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα : Επιτακτική η ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης της πολυτεχνικής Σχολής πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκριμένου να υποστηριχτεί η δυσανάλογη ως προς τους διαθέσιμους πόρους της , αύξησης του αριθμού των εισακτέων της.

 

«Σοβαρό πλήγμα στην ποιότητα της παρεχόμενης Εκπαίδευσης στην Πολυτεχνική Σχολή (Π.Σ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) αναμένεται να φέρει ο σχεδόν διπλασιασμός του αριθμού των εισακτέων την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 που προβλέπει το Σχέδιο Αθηνά (Σ.Α.), αφού δεν συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση της χρηματοδότησης. Η έντονη συρρίκνωση των οικονομικών πόρων της Π.Σ. τα τελευταία χρόνια έχει ως αποτέλεσμα οι υποδομές να είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς. Υποστελεχωμένη σε εξοπλισμό, εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίες, η Π.Σ. του Π.Θ. αδυνατεί τα τελευταία δύο χρόνια να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του διδακτικού της έργου, αφού λαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών από όσους δύναται να εκπαιδεύσει.

Πέραν των οικονομικών περικοπών που υφίσταται η Π.Σ. μετά και την πρόσφατη κατάργηση των πόρων του ΤΣΜΕΔΕ, το οξύτατο πρόβλημα της έλλειψης διδακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών (ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ) σε συνδυασμό με την δυσανάλογη αύξηση των φοιτητών δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στην υποβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης Εκπαίδευσης, αφού το πρόγραμμα σπουδών μιας Πολυτεχνικής Σχολής έχει την ιδιαιτερότητα να στηρίζεται σε εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία  απαιτούν μικρές αναλογίες διδασκόντων/διδασκομένων και σχετικά μικρό απόλυτο αριθμό φοιτητών προκειμένου να παρέχεται ποιοτική Εκπαίδευση. Είναι, λοιπόν, λογικό η πρόβλεψη για διπλάσιο αριθμό εισακτέων να χρειάζεται να υποστηριχτεί από τις ανάλογες ενισχύσεις στις υποδομές.

Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 21 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ καλούνται να εκπαιδεύσουν 200 νέους φοιτητές, δηλαδή 25 λιγότερους απ’ ότι το Μετσόβιο, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν έξι κενές θέσεις καθηγητών εδώ και τρία χρόνια. Οι εισακτέοι το τρέχον έτος είναι 145 και σε παλαιότερα έτη 110 και 70. Το Τμήμα έχει ήδη 6,1 φοιτητές ανά θέση εργαστηρίου, ποσοστό απαράδεκτο για ένα Τμήμα που περιστρέφεται γύρω από τα εργαστήρια, ενώ δεν διαθέτει καν κτίριο ούτε αμφιθέατρο.

Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών αναμένεται να εισαχθούν 150 φοιτητές, ενώ στο τρέχον έτος φοιτούν 115 άτομα και σε παλαιότερα έτη 50. Μάλιστα, το Τμήμα έχει ένα αμφιθέατρο των 90 θέσεων και ελάχιστες αίθουσες διδασκαλίας, ενώ διαθέτει μόνο 18 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ και υπάρχουν ήδη επτά κενές θέσεις διδασκόντων.

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανακοινώθηκε ότι πρόκειται να δεχτεί 125 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 100 και σε παλαιότερα έτη 70, 50 και 45. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 19 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ.

Το Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών με 100 εισαγόμενους και 150 προβλεπόμενους φοιτητές,  διαθέτει μόνον 21 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ ενώ υπάρχουν 11 κενές θέσεις διδασκόντων, δεν έχει καν αμφιθέατρο και οι αίθουσές του είναι ελάχιστες και μικρές.

Τέλος, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών πρόκειται να δεχτεί το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 125 φοιτητές, ενώ το τρέχον έτος έχει 100 και σε παλαιότερα έτη ο αριθμός των εισακτέων ήταν 80 και 60. Το Τμήμα διαθέτει μόνον 24 υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ κι έχει απόλυτη ανάγκη χώρων για εργαστήρια, αφού έχει μόνο δύο χώρους, ενώ το εργαστήριο μακετών στεγάζεται σε κοντέινερ εκτός κτιρίου.

Όμως, ο πραγματικός αριθμός των εισακτέων είναι πολύ μεγαλύτερος από τον σε κάθε περίπτωση οριζόμενο από το Σχέδιο Αθηνά αριθμό, αφού με τις νόμιμες προσαυξήσεις από φοιτητές ειδικών κατηγοριών, επιβαρύνεται ετησίως με ένα ποσοστό της τάξεως του 24%.

Σύμφωνα με το Σ.Α., χωρίς να υπολογίσουμε επιπρόσθετους και μεταγραφές, σε πλήρη ανάπτυξη των 5 ετών σπουδών της Π.Σ. του Π.Θ., το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ή το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Π.Σ. του Π.Θ., για παράδειγμα, προβλέπεται να γίνουν Τμήματα των 1000 φοιτητών, τη στιγμή που οι υποδομές τους είναι σχεδιασμένες για 200-250 φοιτητές.

Πέραν της αύξησης του αριθμού των φοιτητών, με το νέο Πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή περικόπτονται τα έσοδα από το ΤΣΜΕΔΕ, με την κατάργηση του ποσοστού 1% που παρακρατούνταν από το Ταμείο για κάθε δημόσιο έργο που γίνονταν στην Ελλάδα και αποδίδονταν στις Πολυτεχνικές σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας αποτελώντας βασική πηγή χρηματοδότησης για τις πληρωμές διδασκόντων, υλικών για στελέχωση των εργαστηρίων και διεθνών επιστημονικών δραστηριοτήτων, όπως Συνέδρια και προσκλήσεις ξένων ομιλητών. Οι εξελίξεις αυτές δεν μπορούν παρά να επιδεινώσουν το ήδη έντονο πρόβλημα έλλειψης ανθρώπινων πόρων που παρατηρείται στην Π.Σ. του Π.Θ. σήμερα λόγω περικοπών στη χρηματοδότηση, με τη Σχολή να αδυνατεί να αντικαταστήσει τους διδάσκοντες που συνταξιοδοτούνται.

 

Επειδή, η δραματική περικοπή των εσόδων της Π.Σ., ενόψει και της κατάργησης των πόρων του ΤΣΜΕΔΕ, θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του διδακτικού προσωπικού, με αποτέλεσμα να είναι αντικειμενικά αδύνατη η ανταπόκρισή του απέναντι σε ένα υπεράριθμο φοιτητικό κοινό, αναγκασμένο να λειτουργεί μέσα σε συνθήκες υποστελεχωμένων εργαστηρίων,

Επειδή, τη στιγμή που στην Π.Σ. του Π.Θ. ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται, παρατηρείται το παράδοξο της μείωσης του αριθμού σε άλλες Πολυτεχνικές Σχολές με περισσότερους πόρους.

Επειδή, όλα τα παραπάνω οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην μακροπρόθεσμη απαξίωση των πτυχίων της Π.Σ. του Π.Θ. σε σύγκριση με τα πτυχία των Π.Σ. των Πανεπιστημίων της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, αλλά και Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Επειδή, οι Πολυτεχνικές Σχολές παράγουν κάποια από τα βασικά επαγγέλματα για την ανάπτυξη της χώρας και γι’ αυτό η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την ποιότητα των σπουδών τους.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Θα αυξήσει την χρηματοδότηση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ώστε οι πόροι που προορίζονται για τις ανάγκες της Πολυτεχνικής Σχολής να κατανέμονται αναλογικά ως προς τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών της;
  2. Τι μέτρα θα λάβει για την αναπλήρωση του ελλείμματος σε διδακτικό προσωπικό;»

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αλέξανδρος Μιχ. Μεϊκόπουλος

Δημήτρης Γελαλής

Ηρώ Διώτη

Παναγιώτα Δριτσέλη

Νίκος Μιχαλάκης

Online παρακολούθηση απάντησης αρμοδίου Υπουργείου