ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύσκεψη εργασίας με τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος για το θέμα του δάσους του Ελαφίου Καλαμπάκας.

Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για τα θέματα διαχείρισης των δασικών πόρων κύριο Σωκράτη Φάμελλο, συναντήθηκαν οι βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η εξέταση του ζητήματος της ιδιοκτησίας και της διαχείρισης του δάσους του Ελαφίου Καλαμπάκας. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανέλυσαν στον Υπουργό την υφιστάμενη κατάσταση και συζήτησαν μια σειρά από επόμενες ενέργειες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Φάμελλος στάθηκε ιδιαίτερα σε δύο συγκεκριμένα βήματα, με τα οποία το Υπουργείο θα προγραμματίσει την παρέμβασή του στο σχετικό θέμα.

1. Το Υπουργείο θα προβεί άμεσα στην αναζήτηση όλων των στοιχείων σε σχέση με την επάρκεια επιστημονικής τεκμηρίωσης της μεθόδου υλοτόμησης που επιλέχθηκε από τη διαχειριστική μελέτη, ώστε να αξιολογηθεί η αειφορική της διάσταση και η καταλληλότητά της.

2. Θα αναζητηθούν από την οικεία Διεύθυνση Δασών και τις δασικές υπηρεσίες όλα τα νομικά έγγραφα που αφορούν στην ιδιοκτησία, νομή και κατοχή του δάσους, προκειμένου να αξιολογηθούν και αμέσως μετά να οριοθετηθούν οι θεσμικές δυνατότητες διεκδίκησης του από το δημόσιο.

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, ο κύριος Φάμελλος υπογράμμισε και την καίρια σημασία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών, με την οποία θα ξεκαθαριστούν σημαντικά ζητήματα σε σχέση με τη δημόσια γη. Η διαδικασία αυτή για τον Νομό Τρικάλων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Οκτωβρίου.