Σοβαρά προβλήματα στους κτηνοτρόφους ορεινών χωριών του Νομού Τρικάλων έχουν προκύψει από την απένταξη τους από τις μειονεκτικές γεωργικές περιοχές. Μία τέτοια διαφοροποίηση θα συνεπάγονταν τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων από μια σειρά ενισχύσεων που αφορούν στην στήριξη της κτηνοτροφικής παραγωγής. Αντίστοιχο ζήτημα ενδέχεται να προκύπτει και με τα θέματα των δηλώσεων ενισχύσεων των κτηνοτρόφων στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την τρέχουσα περίοδο. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Καλαμπάκας οι σχετικές δυσλειτουργίες αφορούν πάνω από 30 ορεινά χωρία, οι κτηνοτρόφοι των οποίων κινδυνεύουν να αποκλειστούν από σημαντικές αποζημιώσεις. Στο πλαίσιο αυτό η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Δριτσέλη ερωτά τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ποιες διαδικασίες προτίθεται να κινήσει άμεσα για να θεραπεύσει το πρόβλημα, διορθώνοντας τα λάθη, ώστε να μην υποβληθούν σε ταλαιπωρία οι κτηνοτρόφοι και να μην καθυστερήσουν οι σχετικές πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς :

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Θέμα : Σοβαρά προβλήματα στους κτηνοτρόφους του Νομού Τρικάλων και του Νομού Άρτας από τον αναιτιολόγητο χαρακτηρισμό κοινοτήτων τους ως πεδινών.

 

Σημαντικά προβλήματα προέκυψαν στους κτηνοτρόφους του Νομού Τρικάλων και του Νομού Άρτας, μετά από τον αιφνιδιαστικό χαρακτηρισμό πολλών χωριών των Νομών αυτών, που περιλαμβάνονται στις μειονεκτικές γεωργικές περιοχές λόγω της ορεινότητάς τους, ως πεδινών. Η απένταξη των χωριών αυτών από τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές συνεπάγεται τον αποκλεισμό των κτηνοτρόφων από μια σειρά ενισχύσεων που αφορούν στην στήριξη της κτηνοτροφικής παραγωγής. Αντίστοιχο ζήτημα προκύπτει και με τα θέματα των δηλώσεων ενισχύσεων των κτηνοτρόφων στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την τρέχουσα περίοδο.

Ο εν λόγω αποχαρακτηρισμός δεν μπορεί να αιτιολογηθεί καθώς όλα τα ορεινά χωριά των Νομών Τρικάλων και Άρτας περιλαμβάνονται από το 1981 στις χαρακτηριζόμενες ως μειονεκτικές γεωργικές περιοχές της κοινοτικής οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, καθώς και στην επικαιροποίηση της από την οδηγία 85/148/ΕΟΚ. Ενδεικτικά, η σχετική λίστα της κοινοτικής νομοθεσίας περιλαμβάνει 52 κοινότητες του Νομού Άρτας και 92 κοινότητες του Νομού Τρικάλων.

 

Επειδή αποτελεί απολύτως επείγουσα προτεραιότητα ο επαναχαρακτηρισμός των κοινοτήτων των Νομών Τρικάλων και Άρτας ως ορεινών

Επειδή οι συγκεκριμένες κοινότητες χαρακτηρίζονται ως μειονεκτικές, λόγω του ορεινού χαρακτήρα τους από την κοινοτική νομοθεσία από το 1981.

Επειδή αν δεν λυθεί άμεσα το ζήτημα θα δημιουργηθούν σοβαρότατα προβλήματα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2015, για τους κτηνοτρόφους των εν λόγω Νομών.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

Για ποιους λόγους εξαιρούνται από τις μειονεκτικές γεωργικές περιοχές κοινότητες του Νομού Τρικάλων και Άρτας και χαρακτηρίζονται ως πεδινές;

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα και να μην δημιουργηθούν εμπόδια στις δηλώσεις για τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δριτσέλη Παναγιώτα

Γεροβασίλη Όλγα

Κοδέλας Δημήτρης