Η στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρονται και από τον Κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς πόρους, αποτέλεσε το αντικείμενο της κοινής συνέντευξης τύπου του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση. Βασικοί πυλώνες αυτών των χρηματοδοτικών εργαλείων είναι το νέο ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και η ενίσχυση των ΟΤΑ από τον Κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος για το 2018 θα είναι αυξημένος κατά 5,5%. Οι πόροι αυτοί θα συμβάλλουν καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με την διεύρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και με την ενίσχυση των τοπικών υποδομών σε κρίσιμους τομείς.