Βύρωνος και Κανούτα 1, τηλ.: 24310 36110, fax: 24310 30884